Líra

Nyitvatartás:

Hétfő-Szombat:

09:00 – 20:00

Vasárnap:

10:00 – 18:00

Elérhetőségek:

+36 (29) 557 890

www.lira.hu

ferihegy@lira.hu

Elhelyezkedés

A Líra cégcsoport a könyvszakma egyik legjelentősebb vállalkozása.
Dinamikusan növekvő bolthálózatunk mellett a könyv-nagykereskedelemben és a zenemű-kereskedelemben is piacvezetők vagyunk.
A magyar nyelvű könyvkiadás egyik legjelentősebb része a cégcsoporthoz tartozó kiadók tevékenysége.
Leg­na­gyobb ér­tékünk a ki­vá­ló­an fel­ké­szült mun­ka­tár­si gárda. Ki­adói mun­ka­tár­sa­ink a szak­ma leg­jobb­jai. Ar­ra tö­rek­szünk, hogy ke­res­ke­dő­ink ép­poly ala­pos tá­jé­koz­ta­tást ad­ja­nak vá­sár­ló­ink­nak, mint­ha azok egy ki­vá­ló könyv­tá­ros­hoz for­dul­ná­nak se­gít­sé­gért. A könyv­szak­ma egyik ve­ze­tő sze­rep­lő­je­ként nem a leg­na­gyob­bak, ha­nem a leg­job­bak sze­ret­nénk len­ni.
Szépirodalmi, ismeretterjesztő és szakkönyvek, útikönyvek, gyermek-és ifjúsági könyvek, idegen nyelvű könyvek, hangos könyvek, térképek, CD-k, DVD-k és akciós könyvek nagy választékban kaphatók a Market Centralon található boltunkban.
A közületek, iskolák igényeinek is megfelelő áruválasztékunk között megtalálhatóak tankönyvek, szakkönyvek, számítástechnikai és menedzserkönyvek is.

Legnépszerűbb saját márkák