Líra

 • tel.: +36 (29) 557 890
 • email: ferihegy@lira.hu
 • web: www.lira.hu
 • Nyitvatartás: H-Szo: 09:00 – 20:00, V: 10:00-18:00
 • Ünnepi nyitvatartás:

  Adventi időszak:12. 8. 9-20, 12. 9. 10.00-18.00, 12. 15. 9-20, 12. 16. 10-19

  Karácsonyi időszak:12. 22. 9-20, 12. 23. 10-20, 12. 24. 9-14, 12. 25-26. zárva

  Szilveszter-Újévi időszak:12.31. 9-14, 1.1. zárva

lira

A Líra cégcsoport a könyvszakma egyik legjelentősebb vállalkozása.
Dinamikusan növekvő bolthálózatunk mellett a könyv-nagykereskedelemben és a zenemű-kereskedelemben is piacvezetők vagyunk.
A magyar nyelvű könyvkiadás egyik legjelentősebb része a cégcsoporthoz tartozó kiadók tevékenysége.
Leg­na­gyobb ér­tékünk a ki­vá­ló­an fel­ké­szült mun­ka­tár­si gárda. Ki­adói mun­ka­tár­sa­ink a szak­ma leg­jobb­jai. Ar­ra tö­rek­szünk, hogy ke­res­ke­dő­ink ép­poly ala­pos tá­jé­koz­ta­tást ad­ja­nak vá­sár­ló­ink­nak, mint­ha azok egy ki­vá­ló könyv­tá­ros­hoz for­dul­ná­nak se­gít­sé­gért. A könyv­szak­ma egyik ve­ze­tő sze­rep­lő­je­ként nem a leg­na­gyob­bak, ha­nem a leg­job­bak sze­ret­nénk len­ni.
Szépirodalmi, ismeretterjesztő és szakkönyvek, útikönyvek, gyermek-és ifjúsági könyvek, idegen nyelvű könyvek, hangos könyvek, térképek, CD-k, DVD-k és akciós könyvek nagy választékban kaphatók a Market Centralon található boltunkban.
A közületek, iskolák igényeinek is megfelelő áruválasztékunk között megtalálhatóak tankönyvek, szakkönyvek, számítástechnikai és menedzserkönyvek is.

Üzletünk Facebook oldala

Legnépszerűbb saját márkák